czwartek, 21 listopada 2013

Sprawozdanie z otwartego spotkania KN Futurum Europae pt. "Zagraniczny staż - szansa także dla Ciebie!"

21 listopada odbyło się otwarte spotkanie Koła Naukowego Futurum Europae zatytułowane „Zagraniczny staż - szansa także dla Ciebie!”. Nasi członkowie, którzy mieli okazję odbywać staże i praktyki poza granicami Polski, przedstawili swoje doświadczenia z tym związane i ukazali praktyczny aspekt pracy w instytucjach publicznych- Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Parlamencie Europejskim.                                                                                   
Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała wystąpienia Kamila Kłopockiego, który spędził ponad miesiąc w Ambasadzie RP w Pekinie, mgr Aleksandry Guminiak- praktykantki MSZ w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej, a także mgr Jakuba Kruczka – stażysty w biurze Pani Europoseł Sidonii Jędrzejewskiej w Brukseli.                                      
Prelegenci wskazali w pierwszej kolejności na mnogość form odbywania staży w omawianych przez siebie instytucjach. Przybliżyli następnie zasady rekrutacji, powołując się na ich podstawy prawne oraz proceduralne aspekty składania aplikacji. Referowaniu zagadnień towarzyszyło udzielanie praktycznych rad dotyczących wykorzystania znajomości języków obcych, pobytu czy też  utrzymania się zagranicą. Uczestnicy panelu omówili również charakter pracy, którą wykonywali.        
Po tej części spotkania głos zabrały Paulina Błaszczak i Monika Nowińska - kursantki "Global Food Law and Quality System" w ramach programu Erasmus w Viterbo. Nasze koleżanki omówiły charakter ich pobytu na Università degli Studi della Tuscia. Coroczny cykl, dzięki współpracy Pana Dziekana Profesora Romana Budzinowskiego z włoską uczelnią, zgromadził studentów również naszego wydziału. Prelegentki omówiły zasady rekrutacji na wyjazd studyjny oraz przedstawiły jego przebieg. Na marginesie wspomniały o zwiedzaniu Rzymu przy okazji pobytu w Lacjum. Z nieskrywanym entuzjazmem przywoływały  dni spędzone we Włoszech, zachęcając zgromadzone audytorium do uczestniczenia w kolejnym cyklu kursu.                                                                                                   
Warto zaznaczyć, iż prelegenci nie są jedynymi członkami Koła z międzynarodowym doświadczeniem. Nasze koleżanki- Justyna Słomińska, Natalia Grabowska, Olga Filipińska i Patrycja Węgrzynowska- również miały okazję pracować za granicą w instytucjach publicznych.

         Miło nam nadal gościć na naszych spotkaniach dotychczasowych członków- mgr Aleksandrę Guminiak oraz mgr Jakuba Kruczka, którzy od października kontynuują naukę na dziennych studiach doktoranckich w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego. Szczególnie liczymy na ich dalsze wspieranie Koła. 

   Zachęcamy wszystkich studentów Wydziału do udziału w kolejnych przedsięwzięciach organizowanych przez nasze gremium. Mamy nadzieję, iż, zachęceni dotychczasowymi inicjatywami, kolejni z Was dołączą w poczet członków Futurum Europae. /KK, JK/

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza