środa, 19 listopada 2014

Zmiany w powoływaniu i funkcjonowaniu Komisji Europejskiej wywołane Traktatem z Lizbony objęły Komisję Jeana – Claude’a Juckera

Komisja Jeana – Claude’a Juckera rozpoczyna prace

Z dniem 1 listopada 2014 roku Komisja Europejska w nowym składzie, pod przewodnictwem Luksemburczyka Jeana – Claude’a Junckera rozpoczęła formalne urzędowanie. Komisja skoncentruje się przede wszystkim na działaniach z zakresu miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, jednolitego rynku europejskiego oraz unii energetycznej i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Procedura powoływania Komisji Europejskiej

W świetle art. 17 ust. 3 TUE kadencja Komisji wynosi 5 lat, a na procedurę powoływania
jej członków składa się kilka etapów. Pierwszym z nich jest wybór przewodniczącego Komisji. W drodze głosowania większością kwalifikowaną w Radzie Europejskiej, po uwzględnieniu wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz przeprowadzeniu konsultacji, kandydat na funkcję przewodniczącego Komisji zostaje przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu. W Traktacie z Lizbony zostało przyjęte rozwiązanie, że gdyby kandydat nie uzyskał w Parlamencie Europejskim obligatoryjnej większości głosów członków wchodzących w jego skład, Rada Europejska zobowiązana jest w terminie jednego miesiąca do przedstawienia nowego kandydata. Istotnym jest, że przy wyborze osoby na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej należy uwzględnić konieczność poszanowania demograficznej oraz geograficznej różnorodności Unii Europejskiej oraz Państw Członkowskich wchodzących w jej skład. Rada Europejska oraz Parlament zobowiązują się zatem do zapewnienia sprawnego przebiegu procedur związanych z powołaniem przewodniczącego Komisji.
Kolejny etap prac stanowi przyjęcie listy osób na stanowiska komisarzy w drodze wspólnego porozumienia Rady oraz wybranego przewodniczącego Komisji, na podstawie sugestii Państw Członkowskich. Lista komisarzy wraz z przewodniczącym Komisji oraz Wysokim Przedstawicielem Unii do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa podlega kolegialnemu zatwierdzeniu przez Parlament Europejski. Ostateczne głosowanie w Parlamencie poprzedzone jest przesłuchaniami kandydatów w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Stanowiąc kwalifikowaną większością głosów, po zatwierdzeniu i przyjęciu nowego składu Komisji Europejskiej w Parlamencie, Rada Europejska mianuje Komisję.

Zmiany w strukturze organizacyjnej Komisji Europejskiej

W skład Komisji Europejskiej wchodzi obecnie 28 komisarzy mimo zapowiadanej  w Traktacie zmiany polegającej na ograniczeniu ich liczby do 2/3 Państw Członkowskich (art. 17 ust. 5 TUE).
Skład ten obejmuje osobę przewodniczącego oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa – obecnie to drugie stanowisko sprawuje Włoszka Federica Mogherini. Jean – Claude Juncker dokonał jednak zmian w zakresie powołania kilku wiceprzewodniczących, których głównym zadaniem będzie zapewnienie harmonizacji prac pozostałych komisarzy oraz czuwanie nad realizacją wspomnianych priorytetowych zadań Komisji. Funkcje wiceprzewodniczących sprawują: Frans Timmermans, Kristalina Georgieva, Andrus Ansip, Maroš Šefčovič, Valdis Dimbrovskis oraz Jyrki Katainen.


Patrycja Ornafel – członkini Koła Naukowego Futurum Europae

Artykuł do przeczytania także na portalu student.lex.pl

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza