środa, 20 marca 2013

"Budżet Unii Europejskiej 2014 - 2020"Koło Naukowe "Futurum Europae" oraz Koło Naukowe Prawa Finansowego "Pecunia" mają przyjemność zaprosić na konferencję o nazwie "Budżet Unii Europejskiej 2014-2020. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne?" współorganizowaną z Panią Poseł do Parlamentu Europejskiego, Sidonią Jędrzejewską oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Szczególnie serdecznie zachęcamy do uczestnictwa pracowników naukowych i studentów zainteresowanych tematyką, samorządowców, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe.
Przedmiotem konferencji będzie najbliższa, siedmioletnia perspektywa budżetowa Unii Europejskiej, a w szczególności sposoby efektywnego wykorzystania funduszy unijnych przez Polskę.


Udział w konferencji jest bezpłatny. Należy jednak dokonać obowiązkowej rejestracji, wypełniając formularz rejestracyjny dostępny na stronie: http://sidonia.pl/konferencja/.


Informacje o organizatorach:
Sidonia Jędrzejewska, Posłanka do Parlamentu Europejskiego, Wicekoordynator EPL w Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego, członek prezydium klubu PO-PSL w Parlamencie Europejskim, członek Platformy Obywatelskiej.
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
Poznański Wydział Prawa i Administracji należy do najlepszych i największych wydziałów prawa w Polsce. W rankingach tych wydziałów niezmiennie zajmuje on czołowe pozycje w kraju. Wydział zatrudnia obecnie ponad 140 nauczycieli akademickich, pracujących w 15 katedrach, 4 zakładach i Zespole Języków Obcych. Studiuje na nim około 5500 studentów na 4 kierunkach: prawo, administracja, europeistyka i zarządzanie.
Koło Naukowe Prawa finansowego "Pecunia":
Koło Naukowe Prawa finansowego "Pecunia" działające na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zrzesza studentów, głównie Wydziału Prawa i Administracji. Celem działalności Koła jest popularyzacja wiedzy związanej z prawem finansowym wśród studentów uczelni oraz poza nią, a także tworzenie form organizacyjnych sprzyjających rozwojowi pracy naukowej i twórczej inicjatywie.
Koło Naukowe Europeistów "Futurum Europae":
Koło Naukowe Europeistów "Futurum Europae" działa na Wydziale Prawa i Administracji UAM i skupia studentów takich kierunków jak europeistyka, prawo czy administracja. Do statutowych celów Koła należą przede wszystkim: szerzenie wiedzy związanej z Unią Europejską, promowanie idei integracji europejskiej wśród studentów, a także umożliwienie im zdobycia doświadczenia w zakresie prawa Unii Europejskiej poprzez współpracę z instytucjami i przedsiębiorstwami.
Patroni Konferencji
• Parlament Europejski
• Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
• TVP Poznań
• Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego
• wydawnictwo Wolters Kluwer
• portal Dla Radnych