Opiekun i Zarząd Koła

OPIEKUN KOŁA:

Profesor Andrzej Gulczyński
Prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Polskiego Towarzystwa Historycznego. Zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji UAM na stanowisku asystenta od 1991 roku, a na stanowisku adiunkta od 1993 roku Prowadzi wykład monograficzny z zakresu archeologii prawnej, ikonografii prawnej oraz europejskiej kultury prawnej. 
Laureat III nagrody w konkursie redakcji „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie oraz nagród rektorskich w latach 1992, 1995. Stażysta na uniwersytetach zagranicznych: Marburg (1991), Wiedeń (1992, 1993, 1999, 2002).


ZARZĄD KOŁA:

PREZES: J
oanna Leja
Prezes od początku obecnego roku akademickiego. Studentka III roku Prawa europejskiego. Działalność w Kole Naukowym rozpoczęła od samego początku swoich studiów w październiku 2014 roku. Wcześniej pełniła rolę Skarbnika.


WICEPREZES: Zuzanna Walencik

WICEPREZES: Klaudia Durma 
Studentka III roku Prawa europejskiego, wiceprezes Koła od marca 2015 roku, aktywna członkini od października 2014 roku, koordynatorka projektu "Poznańska Akademia Dyplomacji" w roku akademickim 2016/2017. Interesuje się szeroko pojętą dyplomacją i polityką zagraniczną oraz Skandynawią. Część swojego wolnego czasu poświęca na intensywną naukę języków obcych.

SKARBNIK: Anna Wesołowska 
Studentka IV roku Prawa europejskiego. W 2015 roku odbywała praktykę w biurze posłanki do Parlamentu Europejskiego Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz. Jej zainteresowania skupiają się wokół instytucji arbitrażu i mediacji, nauki języków obcych oraz uwarunkowań nacjonalizmu katalońskiego.

SEKRETARZ: Martyna Leśna 
Ukończyła studia I stopnia na kierunku Prawo europejskie, obecnie kontynuuje naukę na studiach niestacjonarnych, na kierunku Administracja. Aktywna członkini Koła od 2014 roku Jej działalność zawodowa związana jest z funduszami europejskimi – pracuje w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza