piątek, 13 grudnia 2013

Sprawozdanie z wykładu posła do Parlamentu Europejskiego Filipa Kaczmarka pt. "Europoseł jako Dyplomata".

          13 grudnia o godzinie 10 w sali delta Collegium Iuridicum Novum Uniwersytetu Adama Mickiewicza odbył się kolejny wykład z cyklu „Kariera w dyplomacji”, zorganizowany przez Koło Naukowe „Futurum Europae”. Naszym prelegentem był dr Filip Kaczmarek – poseł do Parlamentu Europejskiego, członek m.in. Komisji Rozwoju, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz członek Rady Gubernatorów Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji, pełniący również funkcję przewodniczącego delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków z Białorusią. Z uwagi na wachlarz zainteresowań Pana Posła, jak i pełnione funkcje, wykład zatytułowany został „Europoseł jako dyplomata”.
         Akademicki charakter wykładu, jak i miejsce, w którym się odbywał (Wydział Prawa i Administracji), zdeterminowały jego początkową treść. Dr Kaczmarek przypomniał zgromadzonej publiczności definicję dyplomacji, a także zwrócił uwagę na regulacje konstytuujące mandat posła do Parlamentu Europejskiego. Następnie, studenci i licealiści biorący udział w wydarzeniu, mieli niepowtarzalną okazję uzyskać z pierwszej ręki praktyczne informacje dotyczące działalności ciał PE, które choćby częściowo kształtują, obok Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, politykę zagraniczną Unii Europejskiej, takie jak m.in. Komisja Spraw Zagranicznych. Wszystko to przeplatane było dygresjami, w których zawarte były prywatne wspomnienia pana posła z licznych służbowych podróży zagranicznych, podczas których reprezentował Unię Europejską, Parlament Europejski, czy wspomniane wcześniej komisje. Tradycyjnie wykład zakończyły pytania od publiczności, a wyczerpujące odpowiedzi przerodziły je w prawdziwie akademicką dyskusję trwającą ponad pół godziny.
          Po części oficjalnej przyszła pora na równie interesujące spotkanie przy kawie, w którym udział wzięli członkowie Koła Naukowego Futurum Europae zaangażowani w organizację wydarzenia, opiekun Koła, profesor Andrzej Gulczyński oraz doktoranci Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego. Tematów nie było końca, a sama dyskusja nasuwa tylko jedną konkluzję – poseł Filip Kaczmarek jest osobą świetnie przygotowaną do reprezentowania interesów Unii, Polski, a także Wielkopolski.

          Jeszcze raz dziękujemy prelegentowi za przekazane wiadomości, a publiczności za liczne przybycie. /KK/
wtorek, 3 grudnia 2013

Spotkanie z cyklu: „Kariera w dyplomacji" pod tytułem "Europoseł jako dyplomata"


13 grudnia czeka nas kolejne spotkanie z cyklu: "Kariera w dyplomacji" zorganizowane przez nasze koło. Tym razem gościem będzie urodzony w Poznaniu poseł do Parlamentu Europejskiego Filip Kaczmarek – absolwent naszego uniwersytetu (ukończył studia historyczne na UAM) i doktor nauk humanistycznych (politologia). Aktywny na wielu polach; sprawami europejskimi zajmuje się od kilkunastu lat. Już w 1992 roku postulował podczas debaty sejmowej, aby Polska wystąpiła z wnioskiem o pełne członkostwo we Wspólnotach Europejskich., zaś od siedmiu lat sam jest posłem do Parlamentu Europejskiego. Warto dodać, iż w 2009 roku jego praca w Komisji Rozwoju została doceniona i uhonorowano go tytułem MEP Award – najlepszego europosła w kategorii polityka rozwojowa. Czas posła Kaczmarka wypełnia też m.in. wspieranie działań opozycji i działaczy społecznych w krajach niedemokratycznych (z racji członkostwa w Radzie Gubernatorów Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji)…


Cóż więcej można dodać? Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa! Liczymy na wasze przybycie na godzinę 10 do sali DELTA CIN WPIA. /DB/
Czy można zobaczyć i pokazać prawo?

Koło Naukowe Futurum Europae serdecznie zaprasza do uczestnictwa w wykładzie pt. "Czy można zobaczyć i pokazać prawo", który wygłosi opiekun Koła - Profesor UAM dr hab. Andrzej Gulczyński.

Zapraszamy  10.12.2013 o godz. 18:00  do Sali Balkonowej CK Zamek przy ul. Św. Marcin 80/82 w Poznaniu. /KK/
środa, 27 listopada 2013

Gagauzja – współistnienie, czy suwerenność? Dylematy małego narodu.

Już 9 grudnia 2013 r. wykład pt. "Gagauzja – współistnienie czy suwerenność? Dylematy małego narodu." wygłosi pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej, historyk i archeolog, dr Jerzy Hatłas. Dla osób zainteresowanych tematyką mniejszości narodowych i etnicznych  może być to wspaniała okazja do pogłębienia swojej wiedzy. Ci, którzy nigdy wcześniej o Gagauzach nie słyszeli, zapewne będą zadziwieni samym faktem, iż na terenie Mołdawii znajduje się takowa autonomia. A historia samych Gagauzów jest niezwykle ciekawa. Ich etnogenezy upatruje się wśród żyjących we wczesnym średniowieczu ludów bułgarskich i tureckich. Próby uzyskania niezależności były podejmowane od około XIX w., jednakże nigdy nie miały one charakteru krwawych starć zbrojnych. Republikę Gagauską proklamowano jeszcze przed upadkiem ZSRR, lecz nie było to sensu stricte próbą secesji od samego Związku Radzieckiego, lecz Mołdawskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Po roku 1991 Gagauzja znalazła się w granicach Mołdawii, lecz Kiszyniów długo nie chciał uznać jej niepodległości. Po trzech latach mołdawski parlament przyjął Ustawę o Specjalnym Prawnym Statusie Gagauzji, na mocy której powstała Autonomia Gagauska (Gagauz Yeri). Jak wygląda życie Gagauzów dzisiaj?  Z jakimi problemami zmaga się Autonomia? Do czego dąży? Słuchacze wykładu z drem Hatłasem na pewno otrzymają odpowiedź na te pytania. /DB/

czwartek, 21 listopada 2013

Sprawozdanie z otwartego spotkania KN Futurum Europae pt. "Zagraniczny staż - szansa także dla Ciebie!"

21 listopada odbyło się otwarte spotkanie Koła Naukowego Futurum Europae zatytułowane „Zagraniczny staż - szansa także dla Ciebie!”. Nasi członkowie, którzy mieli okazję odbywać staże i praktyki poza granicami Polski, przedstawili swoje doświadczenia z tym związane i ukazali praktyczny aspekt pracy w instytucjach publicznych- Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Parlamencie Europejskim.                                                                                   
Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała wystąpienia Kamila Kłopockiego, który spędził ponad miesiąc w Ambasadzie RP w Pekinie, mgr Aleksandry Guminiak- praktykantki MSZ w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej, a także mgr Jakuba Kruczka – stażysty w biurze Pani Europoseł Sidonii Jędrzejewskiej w Brukseli.                                      
Prelegenci wskazali w pierwszej kolejności na mnogość form odbywania staży w omawianych przez siebie instytucjach. Przybliżyli następnie zasady rekrutacji, powołując się na ich podstawy prawne oraz proceduralne aspekty składania aplikacji. Referowaniu zagadnień towarzyszyło udzielanie praktycznych rad dotyczących wykorzystania znajomości języków obcych, pobytu czy też  utrzymania się zagranicą. Uczestnicy panelu omówili również charakter pracy, którą wykonywali.        
Po tej części spotkania głos zabrały Paulina Błaszczak i Monika Nowińska - kursantki "Global Food Law and Quality System" w ramach programu Erasmus w Viterbo. Nasze koleżanki omówiły charakter ich pobytu na Università degli Studi della Tuscia. Coroczny cykl, dzięki współpracy Pana Dziekana Profesora Romana Budzinowskiego z włoską uczelnią, zgromadził studentów również naszego wydziału. Prelegentki omówiły zasady rekrutacji na wyjazd studyjny oraz przedstawiły jego przebieg. Na marginesie wspomniały o zwiedzaniu Rzymu przy okazji pobytu w Lacjum. Z nieskrywanym entuzjazmem przywoływały  dni spędzone we Włoszech, zachęcając zgromadzone audytorium do uczestniczenia w kolejnym cyklu kursu.                                                                                                   
Warto zaznaczyć, iż prelegenci nie są jedynymi członkami Koła z międzynarodowym doświadczeniem. Nasze koleżanki- Justyna Słomińska, Natalia Grabowska, Olga Filipińska i Patrycja Węgrzynowska- również miały okazję pracować za granicą w instytucjach publicznych.

         Miło nam nadal gościć na naszych spotkaniach dotychczasowych członków- mgr Aleksandrę Guminiak oraz mgr Jakuba Kruczka, którzy od października kontynuują naukę na dziennych studiach doktoranckich w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego. Szczególnie liczymy na ich dalsze wspieranie Koła. 

   Zachęcamy wszystkich studentów Wydziału do udziału w kolejnych przedsięwzięciach organizowanych przez nasze gremium. Mamy nadzieję, iż, zachęceni dotychczasowymi inicjatywami, kolejni z Was dołączą w poczet członków Futurum Europae. /KK, JK/

poniedziałek, 11 listopada 2013

Zagraniczny staż - szansa także dla Ciebie!Koło Naukowe Futurum Europae serdecznie zaprasza na spotkanie pod hasłem:

Zagraniczny staż - szansa także dla Ciebie!


Członkowie Koła, którzy mieli okazję pracować dla instytucji publicznych na całym świecie opowiedzą o swoich doświadczeniach, zdobytych kwalifikacjach oraz sposobach aplikownia.

Zapraszamy w czwartek 21 listopada, o godzinie 13:30 do sali Gamma w Collegium Iuridicum Novum.


Aleksandra Guminiak - stażystka Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Polskim Przedstawicielstwie przy Unii Europejskiej w Brukseli;


Jakub Kruczek - stażysta w biurze posła do Parlamentu Europejskiego w Brukseli;

Kamil Kłopocki - stażysta Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ambasadzie RP w Pekinie;Paulina Błaszczak i Monika Nowińska - kursantki "Global Food Law and Quality System" w ramach Erasmusa w Viterbo we Włoszech.ZAPRASZAMY!piątek, 11 października 2013

Relacja z tygodniowego pobytu w Brukseli członkiń KN Futurum Europae - Pauliny Błaszczak i Agnieszki Zahorskiej

W dniach od 30 września do 4 października członkinie KN Futurum Europae, Paulina Błaszczak i Agnieszka Zahorska, na zaproszenie posłanki do Parlamentu Europejskiego Sidonii Jędrzejewskiej, wzięły udział w kilkudniowym wyjeździe do Brukseli. To już drugi raz  kiedy Pani poseł na liście osób zaproszonych do popularnej stolicy Unii uwzglednia nazwiska osób związanych z naszym Kołem. Pierwszy raz, w czerwcu tego roku, reprezentowały nas Rima Assad, Aleksandra Garbacz i Patrycja Węgrzynowska.

Zapraszamy to lektury!


Poznań i Brukselę dzieli wiele kilometrów. Aby tam dotrzeć musiałyśmy spędzić w autobusie 15 godzin. Na miejsce dotarłyśmy około godziny 14:00, chwila na odświeżenie i zaczęłyśmy "trip" po europejskiej stolicy. Kręte uliczki, ekskluzywne sklepy, piękne, zabytkowe kościoły, urocze kamieniczki, a tuż obok nowoczesne, szklane biurowce. Abstrakcyjne połączenie, które mogą się nie spodobać każdemu, podbiło nasze serca. Punktem kulminacyjnym tego dnia była kolacja w El Greco, gdzie spotkałyśmy się z grecką gościnnością i pysznym posiłkiem. 
Kolejnego dnia program przewidywał wizytę w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego, Parlamentarium i Parlamencie Europejskim. Dzień pełen wrażeń, nowych doświadczeń i dumy. Dumy z tego, że jesteśmy Polkami. A to wszystko dzięki spotkaniom z ludźmi z naszego kraju, którzy pracują w Brukseli i godnie reprezentują nasz kraj w unijnych instytucjach. Ambitni, inteligentni, błyskotliwi, a przy tym niesamowicie serdeczni. Potwierdzeniem tego, było spotkanie kolejnego dnia z p.Ireneuszem Bochenkiem w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej. Tego dnia udaliśmy się również pod Atomium i do Brugii. Brugia okazała się bardzo urokliwym miejscem. Jakby wprost wyjętym z romantycznego filmu, do którego trzeba powrócić z ukochaną osobą. 
Zwieńczeniem naszego kilkudniowego wyjazdu była uroczysta kolacja w Mont Liban, z panią europoseł Sidonią Jędrzejewską, dzięki której tam się znalazłyśmy. Wspaniała, elegancka kolacja, z możliwością poznania kuchni libańskiej. 
Jeszcze raz bardzo dziękujemy Pani poseł i pracownikom biur w Poznaniu i Brukseli za możliwość wyjazdu do Brukseli. Było warto! Paulina i Agnieszka
środa, 9 października 2013

Pierwsze spotkanie Koła po przerwie wakacyjnej

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie Koła po przerwie wakacyjnej, które odbędzie się w poniedziałek 14 października, o godzinie 18, w sali 4.2 Collegium Iuridicum Novum. 

Szczególnie zachęcamy studentów pierwszego roku prawa, prawa europejskiego, administracji oraz kierunku prawno-ekonomicznego.

Do zobaczenia!


Nowy zarząd Koła Naukowego Futurum Europae!

Z przyjemnością informujemy,że w poniedziałek 7 października, wybrany został nowy Zarząd Koła Naukowego Futurum Europae. W jego skład weszli:

Prezes : Patrycja Węgrzynowska
I Wiceprezes : Kamil Kłopocki
II Wiceprezes : Rima Assad
Sekretarz : Aleksandra Garbacz
Skarbnik : Marysia Kapłun

Jednocześnie zachęcamy do odwiedzenia zakładki "Zarząd", gdzie znajdziecie więcej informacji na temat każdego z członków:


http://futurum-europae.blogspot.com/p/zarzad.htmlGratulujemy serdecznie i życzymy owocnej współpracy!

środa, 15 maja 2013

Konferencja “Partnership between the EU and the UN - for a better future?”

Are pleased to invite you to participate in
the International Conference:
Partnership between the EU and the UN -
for a better future?”

Place: room 236A, Main Building,
Al. Niepodległości 10, Poznań
Date: 21th May 2013 (Tuesday)
Conference opening: 14:30 pm.

Registration deadline: 5th May
Abstract deadline: 12th MayFor more details, please do not hesitate to contact: ulatowska.agata@gmail.com
Conference Info
Subject: We will be discussing cooperation between the UE and the UN in the 3 main fields. It would be nice if your presentation will operate in following areas:
1) Cooperation in the field of Development
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)
The United Nations Development Action Framework (UNDAF)
- The United Nations Development Programme (UNDP)
- World Bank (WB)
- World Food Programme (WFP).

2) Cooperation in the field of peace-keeping and conflict prevention
- A common objective of the European Union and United Nations peacekeeping (consolidation strategy of conflict prevention, arms control)
- Promoting and enhancing the role of the regions in the maintenance of international peace and security
- Support for peacekeeping missions (the ones that take place on the basis of the mandate of the Security Council; being: effective collaboration, as well as the efficient exchange of information.

3) Cooperation in the field of trade
- A common goal in the area of trade
- Cooperation in the World Trade Organization (WTO)
- Integration of developing countries into the world trading system, offering tariff-free imports from least developed countries (UNCTAD)
Timetable: We would be very grateful if all participants could send us a short (1-2 pages A4 approx.) abstract of presentation till 12th May. This would help us to prepare book of abstract, which will be useful during the presentations. Abstracts should be submitted as single MS Word DOC files as an e-mail attachment to the following e-mail address: ulatowska.agata@gmail.com
Presentations: The maximum time for oral session presentations is 15 min. There will be time for questions and discussion after the presentation.
Accommodation: We can help you in finding suitable place.We would like to welcome you on Monday 20th May and spend nice afternoon together.
Then next day we will participate in conference.
We are looking forward to seeing you in Poznań!