środa, 27 listopada 2013

Gagauzja – współistnienie, czy suwerenność? Dylematy małego narodu.

Już 9 grudnia 2013 r. wykład pt. "Gagauzja – współistnienie czy suwerenność? Dylematy małego narodu." wygłosi pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej, historyk i archeolog, dr Jerzy Hatłas. Dla osób zainteresowanych tematyką mniejszości narodowych i etnicznych  może być to wspaniała okazja do pogłębienia swojej wiedzy. Ci, którzy nigdy wcześniej o Gagauzach nie słyszeli, zapewne będą zadziwieni samym faktem, iż na terenie Mołdawii znajduje się takowa autonomia. A historia samych Gagauzów jest niezwykle ciekawa. Ich etnogenezy upatruje się wśród żyjących we wczesnym średniowieczu ludów bułgarskich i tureckich. Próby uzyskania niezależności były podejmowane od około XIX w., jednakże nigdy nie miały one charakteru krwawych starć zbrojnych. Republikę Gagauską proklamowano jeszcze przed upadkiem ZSRR, lecz nie było to sensu stricte próbą secesji od samego Związku Radzieckiego, lecz Mołdawskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Po roku 1991 Gagauzja znalazła się w granicach Mołdawii, lecz Kiszyniów długo nie chciał uznać jej niepodległości. Po trzech latach mołdawski parlament przyjął Ustawę o Specjalnym Prawnym Statusie Gagauzji, na mocy której powstała Autonomia Gagauska (Gagauz Yeri). Jak wygląda życie Gagauzów dzisiaj?  Z jakimi problemami zmaga się Autonomia? Do czego dąży? Słuchacze wykładu z drem Hatłasem na pewno otrzymają odpowiedź na te pytania. /DB/

czwartek, 21 listopada 2013

Sprawozdanie z otwartego spotkania KN Futurum Europae pt. "Zagraniczny staż - szansa także dla Ciebie!"

21 listopada odbyło się otwarte spotkanie Koła Naukowego Futurum Europae zatytułowane „Zagraniczny staż - szansa także dla Ciebie!”. Nasi członkowie, którzy mieli okazję odbywać staże i praktyki poza granicami Polski, przedstawili swoje doświadczenia z tym związane i ukazali praktyczny aspekt pracy w instytucjach publicznych- Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Parlamencie Europejskim.                                                                                   
Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała wystąpienia Kamila Kłopockiego, który spędził ponad miesiąc w Ambasadzie RP w Pekinie, mgr Aleksandry Guminiak- praktykantki MSZ w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej, a także mgr Jakuba Kruczka – stażysty w biurze Pani Europoseł Sidonii Jędrzejewskiej w Brukseli.                                      
Prelegenci wskazali w pierwszej kolejności na mnogość form odbywania staży w omawianych przez siebie instytucjach. Przybliżyli następnie zasady rekrutacji, powołując się na ich podstawy prawne oraz proceduralne aspekty składania aplikacji. Referowaniu zagadnień towarzyszyło udzielanie praktycznych rad dotyczących wykorzystania znajomości języków obcych, pobytu czy też  utrzymania się zagranicą. Uczestnicy panelu omówili również charakter pracy, którą wykonywali.        
Po tej części spotkania głos zabrały Paulina Błaszczak i Monika Nowińska - kursantki "Global Food Law and Quality System" w ramach programu Erasmus w Viterbo. Nasze koleżanki omówiły charakter ich pobytu na Università degli Studi della Tuscia. Coroczny cykl, dzięki współpracy Pana Dziekana Profesora Romana Budzinowskiego z włoską uczelnią, zgromadził studentów również naszego wydziału. Prelegentki omówiły zasady rekrutacji na wyjazd studyjny oraz przedstawiły jego przebieg. Na marginesie wspomniały o zwiedzaniu Rzymu przy okazji pobytu w Lacjum. Z nieskrywanym entuzjazmem przywoływały  dni spędzone we Włoszech, zachęcając zgromadzone audytorium do uczestniczenia w kolejnym cyklu kursu.                                                                                                   
Warto zaznaczyć, iż prelegenci nie są jedynymi członkami Koła z międzynarodowym doświadczeniem. Nasze koleżanki- Justyna Słomińska, Natalia Grabowska, Olga Filipińska i Patrycja Węgrzynowska- również miały okazję pracować za granicą w instytucjach publicznych.

         Miło nam nadal gościć na naszych spotkaniach dotychczasowych członków- mgr Aleksandrę Guminiak oraz mgr Jakuba Kruczka, którzy od października kontynuują naukę na dziennych studiach doktoranckich w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego. Szczególnie liczymy na ich dalsze wspieranie Koła. 

   Zachęcamy wszystkich studentów Wydziału do udziału w kolejnych przedsięwzięciach organizowanych przez nasze gremium. Mamy nadzieję, iż, zachęceni dotychczasowymi inicjatywami, kolejni z Was dołączą w poczet członków Futurum Europae. /KK, JK/

poniedziałek, 11 listopada 2013

Zagraniczny staż - szansa także dla Ciebie!Koło Naukowe Futurum Europae serdecznie zaprasza na spotkanie pod hasłem:

Zagraniczny staż - szansa także dla Ciebie!


Członkowie Koła, którzy mieli okazję pracować dla instytucji publicznych na całym świecie opowiedzą o swoich doświadczeniach, zdobytych kwalifikacjach oraz sposobach aplikownia.

Zapraszamy w czwartek 21 listopada, o godzinie 13:30 do sali Gamma w Collegium Iuridicum Novum.


Aleksandra Guminiak - stażystka Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Polskim Przedstawicielstwie przy Unii Europejskiej w Brukseli;


Jakub Kruczek - stażysta w biurze posła do Parlamentu Europejskiego w Brukseli;

Kamil Kłopocki - stażysta Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ambasadzie RP w Pekinie;Paulina Błaszczak i Monika Nowińska - kursantki "Global Food Law and Quality System" w ramach Erasmusa w Viterbo we Włoszech.ZAPRASZAMY!