czwartek, 12 października 2017

Dyplomacja w międzynarodowych stosunkach gospodarczych

Nowy rok akademicki 2017/2018 Koło Naukowe Foturum Europae rozpoczyna spotkaniem w ramach Poznańskiej Akademii Dyplomacji z Panem Ambasadorem Andrzejem Janem Byrtem.

Gość tegorocznej edycji PAD, wpisanej już w tradycję działalności Koła Futurum Europae jako były pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a obecnie współpracujący z Europejską Akademią Dyplomacji, wygłosi wykład pt. „Dyplomacja w międzynarodowych stosunkach gospodarczych”. W ramach wykładu prelegent wskaże i omówi wpływ stosunków dyplomatycznych na powstawanie zależności gospodarczych pomiędzy poszczególnymi podmiotami na gruncie międzynarodowym.

Pan Ambasador Byrt na przestrzeni lat pełnił funkcję ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec (lata 1995 – 2001 oraz 2002 – 2006), a także we Francji i Monako. Nadto Pan Doktor jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu (obecny Uniwersytet Ekonomiczny), a za swą działalność i osiągnięcia otrzymał w minionym roku tytuł doktora honoris causa tejże właśnie uczelni.
Dr Andrzej Byrt był zawodowo związany także z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi (dyrektor naczelny MTP w latach 1982 – 1986), a ponadto pracował także jako radca handlowy przy ambasadzie w Brukseli.

W trakcie wykładu, nasz gość podzieli się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami osiągniętymi podczas wielu lat pracy w biznesie, jak i w dyplomacji. Należy bowiem wskazać, iż zarówno Niemcy, jak i Francja - w których Pan Ambasador piastował swój urząd – są dla Polski jednymi z najbardziej istotnych partnerów politycznych, a także gospodarczych na arenie międzynarodowej. Dzięki temu słuchacze będą mieli niepowtarzalną okazję dowiedzieć się, jak przebiega proces kreowanie polityki zagranicznej państwa.
Organizowane wydarzenie jest kierowane przede wszystkim do osób zainteresowanych tematyką prawa międzynarodowego oraz stosunków międzynarodowych i - być może - wiążących swoją przyszłą karierę zawodową właśnie z dyplomacją.

IV edycja Poznańskiej Akademii Dyplomacji nawiązywać będzie do wcześniej przyjętych standardów cyklu,  w ramach którego przewidziane są między innymi warsztaty z zakresu savoir-vivre'u, sztuki krasomówczej czy autoprezentacji. Organizowane spotkania i warsztaty mają na celu przedstawienie ich uczestnikom, jak wygląda praca w dyplomacji oraz dają im realną  szansę na zdobycie praktycznej, popartej doświadczeniem wiedzy, którą trudno pozyskać w ciągu zajęć przewidzianych w programie studiów, a która jest bardzo przydatna w dalszej karierze.

Zapraszamy na wykład Pana Ambasadora Andrzeja Byrta, który odbędzie się 13 października 2017 r. o godzinie 12:00 w Auli prof. Radwańskiego Collegium Iuridicum Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Aleja Niepodległości 53).
Ponadto przypominamy, iż wszystkie osoby uczestniczące w co najmniej trzech wydarzeniach z cyklu Poznańskiej Akademii Dyplomacji mogą uzyskać certyfikat uczestnictwa.

tekst: Igor Osiński

poniedziałek, 13 marca 2017

Priorytety polityki zagranicznej Królestwa Maroka (PAD) - wprowadzenie.

Marzec 2017 roku niesie ze sobą kolejne spotkanie z cyklu Poznańskiej Akademii Dyplomacji, organizowanej przez Koło Naukowe Futurum Europae. Tym razem prelekcję wygłosi Ambasador Królestwa Maroka w Polsce – Jego Ekscelencja Youns Tijani. Tematyka wykładu obejmować będzie kwestie polityki zagranicznej Królestwa Marokańskiego.
Zapraszamy do zapoznania się z wprowadzeniem do tematyki wykładu autorstwa Igora Osińskiego.

Maroko na przestrzeni lat wyrosło na jednego z najważniejszych członków Unii Afrykańskiej, Ligi Arabskiej, Organizacji Konferencji Islamskiej (OIC), a ponadto przynależy do wielu innych organizacji międzynarodowych, m.in. Organizacji Narodów Zjednoczonych, czy Arabskiej Unii Maghrebu (UMA). Polityka zagraniczna państwa nastawiona jest przede wszystkim na rozwój wielostronnych stosunków z krajami europejskimi, zwłaszcza z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, jak i ze Stanami Zjednoczonymi, a relacje z państwami Zachodu w znaczniej mierze różnią się od tych, jakie Maroko utrzymuje z państwami afrykańskimi.

Najmocniejsze więzi na arenie międzynarodowej łączą Królestwo Maroka z Francją, co wiąże się z licznymi francuskimi inwestycjami gospodarczymi w tym państwie, a ponadto wynika to z zachowania przez Francuzów ekonomicznych – jak również kulturalnych – wpływów na obszarze swojej byłej kolonii. Może świadczyć o tym choćby fakt, iż francuski pozostaje drugim językiem, jakim na co dzień posługuje się większość Marokańczyków. Drugim głównym partnerem handlowym, jak i źródłem zagranicznego kapitału w Maroko, jest Hiszpania.

Stosunki międzynarodowe zawsze miały znaczący wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny Królestwa Maroka. Wynika to chociażby z wpływu zagranicznych projektów deweloperskich, inwestycji oraz umów o wolnym handlu zawieranych z innymi krajami i międzynarodowymi organizacjami, jak np. umowa handlowa strefy euro-śródziemnomorskiej między Maroko a Unią Europejską, bądź układ USA-Maroko o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Porozumienie z Francuską Agencją Rozwoju z 2009 roku pozwoliło z kolei na podjęcie w Królestwie reformy systemu edukacji, czy rozwoju infrastruktury.

Dzięki bliskim stosunkom z Unią Europejską, a zwłaszcza z Francją i Hiszpanią, w 2008 roku przyznano Maroko szczególny status partnerstwa z UE w odpowiedzi na reformy podejmowane przez państwo na szczeblach politycznym, społecznym i gospodarczym. Tym samym Królestwo Marokańskie stało się pierwszym krajem w południowej części basenu Morza Śródziemnego korzystającym z zaawansowanego statusu w relacjach ze Wspólnotą Europejską. Wiąże się to z możliwością bezpośredniego udziału Maroko w spotkaniach grup roboczych na szczeblu ministerialnym oraz posługiwania się we wzajemnym obrocie gospodarczym walutą EURO.

Silne zaangażowanie państwa marokańskiego na arenie międzynarodowej odgrywa istotną rolę w stosunkach z krajami innych regionów świata. Liczne globalne więzy, Maroko zawdzięcza w głównej mierze temu, iż postrzegane jest jako sprzymierzeniec Zachodu. Dla przykładu, Maroko utrzymuje jeden z najdłuższych w historii traktatów o przyjaźni ze Stanami Zjednoczonymi, dzięki czemu Królestwo uznawane jest powszechnie jako państwo stabilne, wzmacniające oraz propagujące procesy demokratyzacji i liberalizacji pośród narodów arabskich.

O tym, że Maroko pozostaje jednym z najważniejszych afrykańskich partnerów USA świadczy udział marokańskich żołnierzy w operacji "Pustynna Burza" na terenie Somalii. Ponadto Królestwo było jednym z pierwszych państw arabskich i islamskich, które po 11 września 2001 roku zadeklarowało solidarność oraz wsparcie dla narodu amerykańskiego w wojnie z terroryzmem.

Wzajemne interesy w ramach polityki zagranicznej łączą Maroko również z Arabią Saudyjską. Więź międzynarodowa pomiędzy tymi krajami wzmocniła się po tym, jak Marokańczycy wsparli militarnie Arabię Saudyjską w wojnie w Zatoce Perskiej z 1992 roku.

Jednym z czynników decydującym o silnych relacjach Maroko z krajami Zatoki Perskiej, a tym samym licznymi inwestycjami w regionie Maghreb takich państw jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, czy Katar, jest identyfikacja Królestwa Marokańskiego jako państwa, w którym religią dominującą pozostaje islam. Czynnik ten również w znaczniej mierze przyczynia się do rozwoju stosunków z narodami arabskimi.

Maroko uznaje się za jedno z najbardziej aktywnych państw w regionie Maghreb. Angażuje się w rozwój regionalnej gospodarki, czego dowodem jest funkcjonowanie w mieście Casablanca jednego z największych portów w Afryce Północnej stanowiącego jednocześnie centrum gospodarcze kraju.

Głównym zarzewiem konfliktów w stosunkach zagranicznych Królestwa Maroka pozostają jego roszczenia wobec Sahary Zachodniej. Uznanie i dopuszczenie do udziału w ramach UA Saharyjskiej Arabskiej Republiki Demokratycznej jako rządu Sahary Zachodniej stało się przyczyną rezygnacji Maroka z członkostwa w Unii Afrykańskiej. Kraj jednak powrócił do struktur Unii 30 stycznia 2017 roku w związku ze zmianą jej przywództwa.

Wykład w języku angielskim, odbędzie się 14 marca o godzinie 11:00 w sali GAMMA Collegium Iuridicum Novum. 
 
Serdecznie zapraszamy!


środa, 11 stycznia 2017

Nowe środki ochrony przed terroryzmem - wprowadzenie do tematyki wykładu Europosłanki Krystyny Łybackiej.

Rok 2017 rozpoczynamy od wykładu posłanki do Parlamentu Europejskiego - pani dr Krystyny Łybackiej. Tradycją stało się, że chcąc wprowadzić wszystkich uczestników spotkania w jego tematykę, publikujemy tu krótki artykuł z nią związany. Zapraszamy zatem do lektury tekstu Zuzanny Bieńko.

Miniony rok pokazał nam jak niebezpieczna jest stale przybierająca na sile fala terroryzmu. Mimo schematów, według których często działają zamachowcy, Europa nie była w stanie skutecznie zapobiec eskalacji przemocy. Do aktów terroru dochodziło w dużych, europejskich miastach, takich jak Bruksela, Nicea, Monachium czy Berlin. Seria tragicznych wydarzeń wstrząsnęła także Turcją, północną Afryką i Bliskim Wschodem. Zamachy przyniosły wiele strat, najtragiczniejsza jest oczywiście śmierć tak dużej liczby niewinnych, przypadkowych osób. Organizacje terrorystyczne chciały i nadal chcą wywołać falę strachu i reakcję określonych środowisk, ale mają również bardziej ambitny cel - upadek zachodnich rządów - cel ten jednak pozostaje poza ich zasięgiem. Świadomi tego, ciągle starają się destabilizować sytuację na Zachodzie poprzez coraz to nowe groźby i brutalne ataki. Nie możemy zaprzeczyć temu, że akty terroru mają realny wpływ na rzeczywistość, w której żyjemy. Zastraszenie społeczeństwa i nieufność, jaka spotęgowała się wskutek tego zjawiska, zniechęca do przemieszczania się, do podróży. Rezygnujemy z zagranicznych wakacji, obawiamy się udziału w koncertach, wydarzeniach sportowych i innych imprezach masowych. W obecnej sytuacji terroryzm stał się więc - bok kryzysu migracyjnego - najbardziej palącym problemem, z jakim musi się dziś zmierzyć Unia Europejska. Częste ataki terrorystyczne rodzą pytania o przyszłość strefy Schengen - mówi się o wzmożonych i zaostrzonych kontrolach, a nawet o zawieszeniu funkcjonowania strefy, co może mieć fatalne skutki dla gospodarek państw unijnych. Jak na te wszystkie wydarzenia reaguje Unia? Czy skuteczna walka z terroryzmem jest w ogóle możliwa?  W jaki sposób chronić obywateli Unii, nie ograniczając jednocześnie ich podstawowych swobód? 

Na te bardzo trudne, nurtujące wielu z nas pytania spróbuje odpowiedzieć nasz gość - posłanka do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka. Wykład ten pozwoli nam na pozyskanie wielu informacji dotyczących unijnych planów walki z terroryzmem. Ta materia szczególnie powinna interesować nas - studentów, często przemieszczających się po Europie i chcących czuć się bezpiecznie. 

Wykład odbędzie się 13 stycznia o godz. 11:30 w Auli prof. Radwańskiego w budynku Collegium Iuridicum Novum przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu (Wydział Prawa i Administracji UAM).
                           
Serdecznie zapraszamy!

niedziela, 4 grudnia 2016

Polityka zagraniczna państwa (PAD) - wprowadzenie.

Już jutro odbędzie się pierwszej spotkanie kolejnej - trzeciej już - edycji Poznańskiej Akademii Dyplomacji. Chcąc wprowadzić Państwa w klimat akademii oraz przedstawić uczestnikom naszego pierwszego gościa, z radością prezentujemy poniższy artykuł autorstwa Zuzanny Bieńko.

Poznańska Akademia Dyplomacji jest cyklem spotkań zarówno z czynnymi jak i z byłymi dyplomatami i pracownikami Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W ramach akademii odbywają się również warsztaty dotyczące savoir-vivre'u, przemawiania czy autoprezentacji. Spotkania te mają na celu pokazanie uczestnikom jak wygląda praca w dyplomacji "od kuchni" oraz dają im szansę zdobycia praktycznej, popartej doświadczeniem wiedzy, którą często ciężko pozyskać na zajęciach odbywanych w ramach programu studiów, a która jest bardzo przydatna w dalszej karierze.

Naszym gościem podczas pierwszego spotkania PAD w roku akademickim 2016/2017 będzie dr Andrzej Byrt, który pełnił funkcję ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Niemczech (dwukrotnie) oraz we Francji i Monako. Nasz prelegent jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu (obecny Uniwersytet Ekonomiczny) i otrzymał w tym roku tytuł doktora honoris causa tejże właśnie uczelni wyższej. Dr Andrzej Byrt był zawodowo związany między innymi  z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, pracował także jako radca handlowy w ambasadzie w Brukseli. W latach od 1995 do 2001 i od 2002 do 2006 pełnił funkcję ambasadora RP w Republice Federalnej Niemiec, a w latach od 2014 do 2016 we Francji. Podczas wykładu, którego tematem  będzie szeroko pojęte prowadzenie polityki zagranicznej państwa, nasz gość podzieli się z nami swoimi bogatymi doświadczeniami nabytymi podczas wielu lat pracy w dyplomacji. Warto zwrócić również uwagę na fakt, że zarówno Francja, jak i Niemcy - w których nasz gość piastował swoje funkcje - były i są dla Polski bardzo istotnymi partnerami na arenie stosunków międzynarodowych. Będziemy mieli więc niepowtarzalną okazję usłyszeć, jak wygląda kreowanie polityki zagranicznej "od podszewki". Jak wiemy, w dzisiejszych czasach jest ona jednym z najważniejszych zadań państwa, stanowi bowiem o jego suwerenności i istotnie wpływa na jego funkcjonowanie. Nasze wydarzenie jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych tematyką prawa międzynarodowego oraz stosunków międzynarodowych i - być może - wiążących swoją przyszłą karierę właśnie z dyplomacją.
   
Wykład odbędzie się 5 grudnia o godzinie 12:00 w sali 3.1 Collegium Iuridicum Novum przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu (Wydział Prawa i Administracji UAM). Jeszcze raz serdecznie zapraszamy i przypominamy o tym, że osoby uczestniczące w co najmniej trzech wydarzeniach z cyklu Poznańskiej Akademii Dyplomacji mogą - podobnie jak w latach poprzednich latach - otrzymać certyfikat uczestnictwa.


sobota, 12 listopada 2016

Kryzys migracyjny w Unii Europejskiej - wprowadzenie.

Po przerwie witamy wszystkich w nowym roku akademickim 2016/2017. Naszą aktywność w tym semestrze rozpoczynamy wykładem z Panią Europoseł Agnieszką Kozłowską-Rajewicz, która powie nam czym jest kryzys migracyjny w Europie. Aby wprowadzić wszystkich zainteresowanych w tematykę spotkania prezentujemy poniżej krótki artykuł autorstwa Anny Wesołowskiej.

Swoboda przepływu osób jest bezsprzecznie jednym z najważniejszych praw podstawowych obywateli Unii Europejskiej. Od dwóch lat swoboda ta jest jednak nieprzerwanie weryfikowana. Kryzys migracyjny jest związany z masowym napływem imigrantów oraz uchodźców na terytorium Europy. Zgodnie z komunikatem
Parlamentu Europejskiego i Rady jest to największy tego typu kryzys od czasów II. wojny światowej, dlatego też, kryzys migracyjny niewątpliwie testuje podstawowe regulacje zawarte w prawie pierwotnym i wtórnym Unii Europejskiej oraz założenia jednolitego rynku UE.

Z racji tego, iż do Europy w przeciągu ostatniego roku zgodnie z danymi Eurostatu dotarło niemalże półtora miliona osób, kwestia kryzysu migracyjnego budzi powszechnie ogrom emocji. Od wielu miesięcy głównym tematem rozmów podczas organizowanych szczytów unijnych jest problematyka kryzysu migracyjnego.
De facto poprzez wspomnianą aktualność w rozwiązywaniu skomplikowanych i mnogich kwestii, politycy muszą wykazywać się umiejętnością sprawnej oceny sytuacji, niezwłocznym wypracowaniem rozwiązań i mechanizmów, które pozwolą na opanowanie kryzysowej sytuacji i zażegnanie jej negatywnych skutków. Działania Unii Europejskiej oprócz ochrony ludzkiego życia, muszą skupić się także na obronie unijnych wartości i osiągnięć.

Kryzys migracyjny niewątpliwie stanowi wyzwanie dla fundamentalnych zasad oraz sposobu funkcjonowania Unii Europejskiej. Jest także decydującą próbą dla stopnia zaawansowania unijnej zasady solidarności – wyrażonej w art. 80 TFUE – w krytycznym momencie, gdy wszystkie państwa członkowskie zobowiązane są do wspólnego działania i współpracy. Ochrony unijnego dorobku można dokonać jedynie poprzez wspólną politykę wszystkich państw członkowskich, natomiast działanie pojedynczo – jedynie w ramach własnego interesu – nie ocali ogromnego unijnego dorobku.

Koło Naukowe Futurum Europae serdecznie zaprasza na spotkanie z posłanką do Parlamentu Europejskiego dr Agnieszką Kozłowską-Rajewicz w celu poszerzenia wiedzy dotyczącej kryzysu migracyjnego. Spotkanie odbędzie się już w najbliższy poniedziałek 14 listopada o godzinie 11:00 w sali 4.7 budynku CIN.


wtorek, 12 kwietnia 2016

Ruszyła Poznańska Akademia Dyplomacji!!!

      Wraz z nowym rokiem akademickim rozpoczęła się II edycja „Poznańskiej Akademii Dyplomacji” – cyklu warsztatów z Podstaw Dyplomacji, które prowadziła Pani Tatiana Sokołowska. 
Pierwsze warsztaty odbyły się 1 marca 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji. 
Pani Tatiana  jest ekspertka etykiety w biznesie i polityce, doświadczona konsultantka w zakresie Dress Code, Savoir Vivre oraz wystąpień publicznych. Dyplomowana trenerka biznesu, absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu ODiTK, absolwentka historii sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie polityczne, administracyjne oraz w zarządzaniu
i strategii rozwoju firmy. Prowadzi indywidualne doradztwo oraz szkolenia dla właścicieli, prezesów
i pracowników przedsiębiorstw. Jest autorką wielu programów szkoleniowych z zakresu Dress Code, Savoir Vivre, wystąpień publicznych oraz etykiety w biznesie, polityce i administracji. Doradca w kreowaniu biznesowego wizerunku kobiet i mężczyzn w TVP i radio. Dla każdego kontrahenta tworzy zindywidualizowane moduły tematyczne w zależności od zidentyfikowanych potrzeb.
Aktualnie szkoli zarówno grupy jak i indywidualnych klientów. Działa w oparciu o najnowsze metody szkoleniowe. Prowadzi szkolenia i jest mentorką w międzynarodowym projekcie Dress For Success. Pasjonatka swojego zawodu, inspiruje, uwielbia kontakt z ludźmi. Fascynuje się historią sztuki, szanuje tradycje rodzinne i uparcie dąży do celu.

Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem! Bardzo dziękujemy Państwu za przybycie! 
Uczyliśmy się podstaw savoir vivre! Na pierwszym spotkaniu dowiedzieliśmy się o ogólnych zasadach zachowania się w dyplomacji. Powitania czy zajmowanie miejsc przy stole nie są nam już straszne. :)
Było to pierwsze spotkanie z trzech, które odbyły się kolejno 8 marca i 15 marca. 
 

piątek, 30 października 2015

Nowy cykl spotkań - Europejska kariera po studiach

Po dłuższej wakacyjnej przerwie chcielibyśmy powitać wszystkich śledzących działalność KN Futurum Europae i serdecznie zaprosić na pierwsze spotkanie z cyklu "Europejska kariera po studiach"
Naszym gościem będzie pani Justyna Słomińska, obejmująca stanowisko Senior Consultant Financial Services Practice w firmie FTI Consulting z siedzibą w Brukseli. Warto nadmienić, że Pani Justyna jest absolwentką europeistyki WPiA UAM z 2012 roku oraz pierwszym prezesem i jednym z założycieli KN Futurum Europae. 
Tematem spotkania będzie konsulting.
Zapraszamy w poniedzialek 9 listopada, o godzinie 12 do sali 0.1 Collegium Iuridicum Novum
.