poniedziałek, 13 marca 2017

Priorytety polityki zagranicznej Królestwa Maroka (PAD) - wprowadzenie.

Marzec 2017 roku niesie ze sobą kolejne spotkanie z cyklu Poznańskiej Akademii Dyplomacji, organizowanej przez Koło Naukowe Futurum Europae. Tym razem prelekcję wygłosi Ambasador Królestwa Maroka w Polsce – Jego Ekscelencja Youns Tijani. Tematyka wykładu obejmować będzie kwestie polityki zagranicznej Królestwa Marokańskiego.
Zapraszamy do zapoznania się z wprowadzeniem do tematyki wykładu autorstwa Igora Osińskiego.

Maroko na przestrzeni lat wyrosło na jednego z najważniejszych członków Unii Afrykańskiej, Ligi Arabskiej, Organizacji Konferencji Islamskiej (OIC), a ponadto przynależy do wielu innych organizacji międzynarodowych, m.in. Organizacji Narodów Zjednoczonych, czy Arabskiej Unii Maghrebu (UMA). Polityka zagraniczna państwa nastawiona jest przede wszystkim na rozwój wielostronnych stosunków z krajami europejskimi, zwłaszcza z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, jak i ze Stanami Zjednoczonymi, a relacje z państwami Zachodu w znaczniej mierze różnią się od tych, jakie Maroko utrzymuje z państwami afrykańskimi.

Najmocniejsze więzi na arenie międzynarodowej łączą Królestwo Maroka z Francją, co wiąże się z licznymi francuskimi inwestycjami gospodarczymi w tym państwie, a ponadto wynika to z zachowania przez Francuzów ekonomicznych – jak również kulturalnych – wpływów na obszarze swojej byłej kolonii. Może świadczyć o tym choćby fakt, iż francuski pozostaje drugim językiem, jakim na co dzień posługuje się większość Marokańczyków. Drugim głównym partnerem handlowym, jak i źródłem zagranicznego kapitału w Maroko, jest Hiszpania.

Stosunki międzynarodowe zawsze miały znaczący wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny Królestwa Maroka. Wynika to chociażby z wpływu zagranicznych projektów deweloperskich, inwestycji oraz umów o wolnym handlu zawieranych z innymi krajami i międzynarodowymi organizacjami, jak np. umowa handlowa strefy euro-śródziemnomorskiej między Maroko a Unią Europejską, bądź układ USA-Maroko o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Porozumienie z Francuską Agencją Rozwoju z 2009 roku pozwoliło z kolei na podjęcie w Królestwie reformy systemu edukacji, czy rozwoju infrastruktury.

Dzięki bliskim stosunkom z Unią Europejską, a zwłaszcza z Francją i Hiszpanią, w 2008 roku przyznano Maroko szczególny status partnerstwa z UE w odpowiedzi na reformy podejmowane przez państwo na szczeblach politycznym, społecznym i gospodarczym. Tym samym Królestwo Marokańskie stało się pierwszym krajem w południowej części basenu Morza Śródziemnego korzystającym z zaawansowanego statusu w relacjach ze Wspólnotą Europejską. Wiąże się to z możliwością bezpośredniego udziału Maroko w spotkaniach grup roboczych na szczeblu ministerialnym oraz posługiwania się we wzajemnym obrocie gospodarczym walutą EURO.

Silne zaangażowanie państwa marokańskiego na arenie międzynarodowej odgrywa istotną rolę w stosunkach z krajami innych regionów świata. Liczne globalne więzy, Maroko zawdzięcza w głównej mierze temu, iż postrzegane jest jako sprzymierzeniec Zachodu. Dla przykładu, Maroko utrzymuje jeden z najdłuższych w historii traktatów o przyjaźni ze Stanami Zjednoczonymi, dzięki czemu Królestwo uznawane jest powszechnie jako państwo stabilne, wzmacniające oraz propagujące procesy demokratyzacji i liberalizacji pośród narodów arabskich.

O tym, że Maroko pozostaje jednym z najważniejszych afrykańskich partnerów USA świadczy udział marokańskich żołnierzy w operacji "Pustynna Burza" na terenie Somalii. Ponadto Królestwo było jednym z pierwszych państw arabskich i islamskich, które po 11 września 2001 roku zadeklarowało solidarność oraz wsparcie dla narodu amerykańskiego w wojnie z terroryzmem.

Wzajemne interesy w ramach polityki zagranicznej łączą Maroko również z Arabią Saudyjską. Więź międzynarodowa pomiędzy tymi krajami wzmocniła się po tym, jak Marokańczycy wsparli militarnie Arabię Saudyjską w wojnie w Zatoce Perskiej z 1992 roku.

Jednym z czynników decydującym o silnych relacjach Maroko z krajami Zatoki Perskiej, a tym samym licznymi inwestycjami w regionie Maghreb takich państw jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, czy Katar, jest identyfikacja Królestwa Marokańskiego jako państwa, w którym religią dominującą pozostaje islam. Czynnik ten również w znaczniej mierze przyczynia się do rozwoju stosunków z narodami arabskimi.

Maroko uznaje się za jedno z najbardziej aktywnych państw w regionie Maghreb. Angażuje się w rozwój regionalnej gospodarki, czego dowodem jest funkcjonowanie w mieście Casablanca jednego z największych portów w Afryce Północnej stanowiącego jednocześnie centrum gospodarcze kraju.

Głównym zarzewiem konfliktów w stosunkach zagranicznych Królestwa Maroka pozostają jego roszczenia wobec Sahary Zachodniej. Uznanie i dopuszczenie do udziału w ramach UA Saharyjskiej Arabskiej Republiki Demokratycznej jako rządu Sahary Zachodniej stało się przyczyną rezygnacji Maroka z członkostwa w Unii Afrykańskiej. Kraj jednak powrócił do struktur Unii 30 stycznia 2017 roku w związku ze zmianą jej przywództwa.

Wykład w języku angielskim, odbędzie się 14 marca o godzinie 11:00 w sali GAMMA Collegium Iuridicum Novum. 
 
Serdecznie zapraszamy!