piątek, 13 grudnia 2013

Sprawozdanie z wykładu posła do Parlamentu Europejskiego Filipa Kaczmarka pt. "Europoseł jako Dyplomata".

          13 grudnia o godzinie 10 w sali delta Collegium Iuridicum Novum Uniwersytetu Adama Mickiewicza odbył się kolejny wykład z cyklu „Kariera w dyplomacji”, zorganizowany przez Koło Naukowe „Futurum Europae”. Naszym prelegentem był dr Filip Kaczmarek – poseł do Parlamentu Europejskiego, członek m.in. Komisji Rozwoju, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz członek Rady Gubernatorów Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji, pełniący również funkcję przewodniczącego delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków z Białorusią. Z uwagi na wachlarz zainteresowań Pana Posła, jak i pełnione funkcje, wykład zatytułowany został „Europoseł jako dyplomata”.
         Akademicki charakter wykładu, jak i miejsce, w którym się odbywał (Wydział Prawa i Administracji), zdeterminowały jego początkową treść. Dr Kaczmarek przypomniał zgromadzonej publiczności definicję dyplomacji, a także zwrócił uwagę na regulacje konstytuujące mandat posła do Parlamentu Europejskiego. Następnie, studenci i licealiści biorący udział w wydarzeniu, mieli niepowtarzalną okazję uzyskać z pierwszej ręki praktyczne informacje dotyczące działalności ciał PE, które choćby częściowo kształtują, obok Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, politykę zagraniczną Unii Europejskiej, takie jak m.in. Komisja Spraw Zagranicznych. Wszystko to przeplatane było dygresjami, w których zawarte były prywatne wspomnienia pana posła z licznych służbowych podróży zagranicznych, podczas których reprezentował Unię Europejską, Parlament Europejski, czy wspomniane wcześniej komisje. Tradycyjnie wykład zakończyły pytania od publiczności, a wyczerpujące odpowiedzi przerodziły je w prawdziwie akademicką dyskusję trwającą ponad pół godziny.
          Po części oficjalnej przyszła pora na równie interesujące spotkanie przy kawie, w którym udział wzięli członkowie Koła Naukowego Futurum Europae zaangażowani w organizację wydarzenia, opiekun Koła, profesor Andrzej Gulczyński oraz doktoranci Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego. Tematów nie było końca, a sama dyskusja nasuwa tylko jedną konkluzję – poseł Filip Kaczmarek jest osobą świetnie przygotowaną do reprezentowania interesów Unii, Polski, a także Wielkopolski.

          Jeszcze raz dziękujemy prelegentowi za przekazane wiadomości, a publiczności za liczne przybycie. /KK/
wtorek, 3 grudnia 2013

Spotkanie z cyklu: „Kariera w dyplomacji" pod tytułem "Europoseł jako dyplomata"


13 grudnia czeka nas kolejne spotkanie z cyklu: "Kariera w dyplomacji" zorganizowane przez nasze koło. Tym razem gościem będzie urodzony w Poznaniu poseł do Parlamentu Europejskiego Filip Kaczmarek – absolwent naszego uniwersytetu (ukończył studia historyczne na UAM) i doktor nauk humanistycznych (politologia). Aktywny na wielu polach; sprawami europejskimi zajmuje się od kilkunastu lat. Już w 1992 roku postulował podczas debaty sejmowej, aby Polska wystąpiła z wnioskiem o pełne członkostwo we Wspólnotach Europejskich., zaś od siedmiu lat sam jest posłem do Parlamentu Europejskiego. Warto dodać, iż w 2009 roku jego praca w Komisji Rozwoju została doceniona i uhonorowano go tytułem MEP Award – najlepszego europosła w kategorii polityka rozwojowa. Czas posła Kaczmarka wypełnia też m.in. wspieranie działań opozycji i działaczy społecznych w krajach niedemokratycznych (z racji członkostwa w Radzie Gubernatorów Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji)…


Cóż więcej można dodać? Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa! Liczymy na wasze przybycie na godzinę 10 do sali DELTA CIN WPIA. /DB/
Czy można zobaczyć i pokazać prawo?

Koło Naukowe Futurum Europae serdecznie zaprasza do uczestnictwa w wykładzie pt. "Czy można zobaczyć i pokazać prawo", który wygłosi opiekun Koła - Profesor UAM dr hab. Andrzej Gulczyński.

Zapraszamy  10.12.2013 o godz. 18:00  do Sali Balkonowej CK Zamek przy ul. Św. Marcin 80/82 w Poznaniu. /KK/